ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

หลวงพ่อคูณ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ที่ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อนายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชื่อนางทองขาว ฉัตรพลกรัง มีอาชีพเป็นชาวไร่ โดยนางทองขาวเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า ก่อนตั้งครรภ์ มีเทพองค์หนึ่งนำลูกแก้วมาให้และบอกให้นางรักษาให้ดี เพราะเด็กที่จะมาเกิดกับนางจะเป็นผู้สืบพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญ และที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง

หลวงพ่อคูณอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ปีวอก ได้รับฉายาว่า ปริสุทโธ และได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมขั้นสูงจากหลวงพ่อคงรวมทั้งแนะนำให้ออกธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญา เพื่อการหลุดพ้น จากกิเลส ตัณหา และอุปทานทั้งปวง

ปัจจุบันหลวงพ่อคูณได้รับสมณศักดิ์เป็นพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า พระเทพวิทยาคม วิ. อุดมธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 และยังคงได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้