เกี่ยวกับเรา

santideva

       เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลที่น่ายกย่องในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องธรรมมะ อาจารย์ ศานติเทวะ (Shantideva) เป็นปราชญ์ชาวอินเดีย กวีและผู้แต่ง “โพธิจรรยาอวตาร”

       เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมมะ และ ผลงานของกวีชาวอินเดียผู้นี้ที่ได้กลายเป็นผู้บรรยายธรรม โดยเฉพาะคำสอนในเรื่องการสอนโพธิจิต อันเป็นรากฐานที่สำคัญสู่เส้นทางเดินแห่งโพธิสัตตมรรค ถึงยุคสมัยก่อนนั้น ไม่เคยมีใครได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลย เราจึงอยากจะนำเสนอ เนื้อหาบทความนี้แก่ทุกท่าน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของศาสนา องค์ประกอบของศาสนา พระโพธิสัตว์ของหลายศาสนาให้ท่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง