กรรมในศาสนาฮินดู

คำ กรรม ความหมาย การกระทำหรือกระทำ. มันหมายถึงการกระทำดีของเราที่อาจนำไปสู่อนาคตดี และเป็นประโยชน์หรือกระทำไม่ดีของเราที่อาจนำไปสู่อนาคตเจ็บปวด. คำมาก กรรม อาจนำเราไปสู่ศาสนาฮินดู, มันเป็นแนวคิดรู้จักกันดีในทุกศาสนาสำคัญของโลก, เพียงกำหนดไว้ และตามด้วยวิธีการต่าง ๆ. เราทุกคนทราบเกี่ยวกับวลีวิทยาศาสตร์เพื่อทุกการกระทำ, มีเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามกับปฏิกิริยา.

กล่าวว่า ในมหาภารตะ: นี่เป็นผลของความชอบธรรมความจริงทั้งหมด: จัดการกับผู้อื่นเป็นเจ้า wouldst กันได้รับการจัดการโดย. ไม่ต้องทำอะไรเพื่อเพื่อนบ้านของเจ้าซึ่งเจ้า wouldst ไม่มีเขาทำเจ้าต่อจากนี้. 

กล่าวในประเพณีอินเดียว่า หนึ่งต้องให้ทำเพียงคำพูดของเขา (ดีควร) และควรคาดหวังอะไรกลับมา. แต่ ถ้าเรามีจำนวนมากของ reincarnations ไปตามชีวิตปัจจุบันของเรา, กว่าไม่ดังกล่าวควรสละกรรมดีของเรา. ถ้าเราแพ้กรรมดีของเรา เราจะเพียงถูกทิ้งกับลบกรรมและอะไรที่จะแก้มัน.

กรรมและ Bhagawat Gita

Bhagavad-Gita แบ่งหมวดหมู่กรรมดังนี้: กรรม- ที่ซึ่งจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราจะพัฒนาขึ้น; Vikarma-ที่จะลดให้เรา; และ Akarma-ที่จะนำไปสู่การปลดปล่อย.

ตามศาสนาฮินดู, กรรมคือ ผลของการกระทำของเรา. ถ้าเรามีชีวิตมีความสุข และสะดวกสบาย, มันบอกว่า มันเป็นผลของกรรมที่ดีของเราจากการกระทำของเราเป็นชีวิตที่ผ่านมาของเรา. ในทำนองเดียวกัน, ถ้าเรากำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต, เชื่อว่า เราต้องรับผิดชอบของเราผ่านการกระทำและการกระทำที่ไม่ถูกต้อง. ศาสนาฮินดูเชื่อว่า เรายกการกระทำและการกระทำของชีวิตที่ผ่านมาของเรากับชีวิตปัจจุบันของเรา. ทำให้เชื่อว่าหากชีวิตหนึ่งไม่เพียงพอที่จะจ่ายสำหรับกรรมลบ, แล้ว เราจะมีการกลับชาติมาเกิดทำให้เป็นกลางที่ในการเกิดต่อไป.

การกระทำของ ความเอื้ออาทร, ให้, เชื่อว่าความเมตตาเป็นต้นเพื่อเพิ่มกรรมดีซึ่งลดกรรมไม่ดี. ตามศาสนาฮินดู ใช้การกระทำของกรรมเพื่อให้ได้มอคชา. มอคชาเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาฮินดู. เพื่อให้บรรลุมอคชา หนึ่งคาดว่าจะ มีลดกรรมไม่ดีเพิ่มขึ้นและกรรมดีของเขาเพื่อให้หลังซ้ำกลับชาติมาเกิด เป็นมนุษย์สามารถบรรลุมอคชา.