จับตาการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำศาสนาคริสต์สองนิกาย

จับตาการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำศาสนาคริสต์สองนิกาย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิก จะทรงประชุมร่วมกับพระสังฆราชคิริลล์ประมุขแห่งศาสนจักรคริสต์ออร์โธด็อกซ์รัสเซีย ที่คิวบาในสัปดาห์หน้า นับเป็นครั้งแรกที่ประมุขของสองนิกายจะร่วมหารือกันนับตั้งแต่ที่คริสตจักรทั้งสองแยกออกจากกันในช่วงศตวรรษที่ 11
พระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงแวะเยือนคิวบาในระหว่างการเสด็จเยือนเม็กซิโก ขณะที่พระสังฆราชคิริลล์ มีกำหนดเดินทางเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้นำศาสนาทั้งสองจะพบกันที่สนามบินที่กรุงฮาวานา และจะลงนามในปฏิญญาร่วมกันด้วย
ทั้งนี้ พระสังฆราชคิริลล์ทรงกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ต้องการจะเน้นประเด็นเรื่อง “การข่มเหงคริสต์ศาสนิกชน” ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในพื้นที่บางแห่งของโลก

คริสตจักรทั้งสองแห่งออกแถลงการณ์ร่วมว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญสำหรับสัมพันธภาพของสองนิกาย ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแสดงเจตนารมณ์มาตั้งแต่ปี 2556 แล้วว่าทรงต้องการให้คริสต์ศาสนาต่างนิกายเป็นปึกแผ่นมากกว่าที่เป็นอยู่
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวบีบีซีเห็นว่าการสมานรอยร้าวของสองนิกายให้กลับมาเป็นปึกแผ่นคงไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้ พระสันตะปาปาพระองค์ก่อนก็เคยทรงพยายามมาแล้วแต่ไม่เป็นผล เนื่องจากรัสเซียยังคงหวาดระแวงอยู่ว่าศาสนจักรคาทอลิกจะพยายามดึงชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ให้หันไปเข้านิกายตน ขณะที่คริสตจักรโรมันคาทอลิก

ก็ยังคงเคลือบแคลงกับระบบการแยกศาสนจักรออกจากราชอาณาจักรของรัสเซีย ซึ่งฝ่ายคาทอลิกเห็นว่าคลุมเครือมาโดยตลอด แม้กระทั่งในช่วงที่รัสเซียยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์อยู่ก็ตาม
กระนั้นก็ตาม ผู้สื่อข่าวบอกว่า การที่ผู้นำศาสนาทั้งสองมาพบกันในประเทศที่เป็นกลางห่างจากกรุงโรมและกรุงมอสโก และห่างจากข้อพิพาททางประวัติศาสตร์ น่าที่จะทำให้การปรึกษาหารือราบรื่นขึ้นในประเด็นสำคัญของปัจจุบัน นั่นคือเรื่องที่ชาวคริสต์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนิกายคาทอลิก หรือออร์โธด็อกซ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กำลังประสบปัญหาการถูกข่มเหงรังแกและการกวาดล้าง ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่พระสังฆราชคิริลล์ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ