สัญลักษณ์ต่างของคริสตชนและความหมาย

แต่ละศาสนานอกจากหลักธรรมคำสอนเพื่อมอบให้กับเหล่าสาวกไปดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันก็คือ สัญลักษณ์ต่างๆของศาสนา ซึ่งมันมักจะมีความหมายในตัวเองเพื่อระลึกถึงอะไรสักอย่างในศาสนานั้น เรามาดูกันว่าศาสนาคริสต์เค้ามีสัญลักษณ์อะไรบ้าง และมันหมายถึงอะไร

ไม้กางเขน
ไม้กางเขนถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เลย เนื่องจากพวกเค้าเชื่อกันว่าพระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนจวบจนวาระสุดท้ายก่อนขึ้นสวรรค์ (แม้จะมีบางคนขัดค้านแนวคิดนี้) ด้วยความคิดดังกล่าวทำให้ ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาป ของพระเยซูที่มีต่อผู้ศรัทธาทุกคน

ปลา
ต้องย้อนกลับไปในยุค ค.ศ.100-313 ยุคนั้นการประกาศตนว่าคริสเตียนถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายร้ายแรง อาจจะโดนจับขังคุก จนถึงโทษประหารได้เลย นั่นทำให้คริสเตียนในตอนนั้นต้องมีการใช้รหัสบางอย่างเพื่อแสดงตนว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่ให้อีกฝ่ายจับได้ จึงมีการตั้งรหัสลับขึ้นมาคือคำว่า ΙΧΘΥΣ อ่านว่า อิคตุส แปลว่า ปลา คำที่เราเห็นอยู่นี้ คืออักษรกรีก แต่ละตัวอักษรจะมีความหมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อีกด้วย

นกพิราบ
นกพิราบ ก็ถูกมานำมาเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นนกพิราบสีขาวด้วยนะ ความหมายของนกพิราบคือ พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ หรือ ผู้ที่เชื่อ และศรัทธาพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง สาเหตุเป็นนกพิราบขาวเนื่องจากตอนที่พระเยซูได้รับบัพติสมานั้น พระวิญญาณของพระองค์มีรูปร่างเหมือนกับนกพิราบ

ขนมปังไร้เชื้อ
ขนมปังเราอาจจะงงว่าเกี่ยวกับ พระเยซูคริสต์ตรงไหน ต้องย้อนไปก่อนว่า ขนมปังเป็นอาหารหลักของชาวยิว ส่วนขนมปังไร้เชื้อนั้น เชื่อกันว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ ส่วนความหมายนั้นถูกแทนว่า ขนมปังนั่นก็คือร่างกายของพระเยซูที่พร้อมจะหัก หรือ ยอมตายเพื่อจะชำระล้างบาปให้กับผู้ศรัทธาทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำขนมปังมาประกอบพิธีมหาสนิทของนิกายโปรแตสแตนด์ด้วย อีกหนึ่งอย่างที่ใกล้เคียงกันก็คือ เหล้าองุ่น เหมือนกันทุกอย่างแต่เหล้าองุ่นคือ เลือดที่พระเยซูหลั่งรินชำระล้างบาป

น้ำ
อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญมากของศาสนาคริสต์ นั่นคือ น้ำ พวกเค้าเชื่อกันว่า น้ำ เป็นตัวชำระล้างบาปให้เกิดความบริสุทธิ์ เกิดใหม่ได้ อย่างพิธีศีลจุ่มก็จะให้เราจุ่มตัวลงไปในน้ำเพื่อให้เราเกิดใหม่ภายใต้ความเชื่อที่มีต่อพระเยซูคริสต์

สิ่งของเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของศาสนาคริสต์ ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ จิตวิญญาณ ประเพณี ซ้อนทับกันอยู่ หากเราเห็นเค้าให้ความสำคัญสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ไม่ต้องแปลกใจ