ตำนานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร

ตำนานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรนำเสนอเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรมีพระอมิตถะพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิบนม้วยผม พระพักตร์ยาวอวบอิ่ม พระกรรณยาว แต่งกายแบบจีนโบราณ อุ้มเด็กประคองแนบพระอุระด้านขวา ประทับยืนท่ามกลางบึงบัว เด็กทารกที่ทรงอุ้มนั้น ในมือเด็กถือแจกันในมือซ้าย มือขวากำแน่น
ประวัติ / ตำนาน / ความสำคัญ
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรนั้นก็มีเรื่องที่เล่าต่อกันมาเหมือนกัน โดยเมื่อนานมาแล้ว ที่มณฑลฮกเกี้ยน มีวัดลัทธิเต๋าอยู่แห่งหนึ่ง เต๋าซือในวัดได้คิดจะทำยาอายุวัฒนะขึ้นมา ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วจะอายุยืนและไม่แก่เฒ่า แต่จะต้องใช้หัวใจของเด็กผู้ชายจำนวน ๑๐๐ ลูก มาผสมปรุงเป็นยา เต๋าซือจึงลงจากเขาและจับเด็กชายจำนวน ๑๐๐ คนมาขังไว้ในห้องมืดเพื่อเตรียมนำหัวใจมาปรุงยาในคืนนั้นเององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งกำลังเสด็จข้ามสะพานเมืองฉวนโจวที่สร้างเชื่อมไปสู่เกาะผู่โถวซาน ได้ยินเสียงร้องของเด็ก ๆเหล่านั้น เลยลงจากดอกบัวมาดู และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านั้น ภายหลังพระโพธิสัตว์กวนอิมจะพาเด็กๆไปส่งบ้าน แต่เด็กเหล่านั้นยังเล็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหน จึงนำเด็กๆเหล่านั้นไปให้เจ้าเมืองฉวนโจว และชาวบ้านผู้ไม่มีบุตรได้รับไปเลี้ยงดู เรื่องเล่าดังกล่าวน่าจะเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่า หากใครต้องการมีบุตรมักนิยมไปไหว้ขอจากองค์เจ้าแม่กวนอิม