คาถาบูชาพระพิฆเนศ บทสวดพระพิฆเนศ

สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบูชาเทพต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นคนไทยมาช้านานคือพระพิฆเนศที่เราสามารถหารูปสลักภายในเทวรูปตามเมืองต่างๆ องค์พระพิฆเนศที่มีมา แต่โบราณและคาถาบูชาพระพิฆเนศมีมาตั้งแต่สมัยโบราณขอให้มีอำนาจหน้าที่ในดินแดนสุวรรณภูมิโดยรูปสลักที่ทำจากหิน ัดปราจันบุรีโดยถูกจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานคร

พระคเณศหรือที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่าพระพิฆเนศ, พระพิฆเณศวร, พระพิฆเณศศ, พระพิฆเนศ, พระพิฆเนศ, พระพิฆเนศ, พระพิฆเนศ และการประพันธ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแห่งการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการต่อสู้เพื่อผู้ก่อการร้ายและการทำลายล้างโดยคนไทยที่ได้รับผลกระทบ 18 มหาเศรษฐีที่มีความสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาพราหมณ์ได้รับการเคารพบูชาเป็นครั้งแรกที่จะต้องมีพิธีการบูชาพระคาร์ดินัลในรูปแบบต่างๆ บรมครูผู้มีสติปัญญาและผู้ได้รับผลกระทบช่วยให้รอดพ้นจากการสูญเสียไปหมดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรการประดิษฐ์

บทสวดมนต์หรือคาถาบูชาพระพิฆเนศเพื่อบูชาพระพิฆเนศในแบบโบราณมีบทสวดมากขึ้นร้อยบทบทสำหรับชาวพุทธสามารถตั้งค่าได้นะโม 3 จบแล้ววาดรูปสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ได้ เริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกแล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่น ๆ ที่กัดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ
เพื่อการสวดมนต์คาถาบูชาพระพิฆเนศาสน์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกเวลาที่เงียบสงัดเช่นเช้าตรู่หรือก่อนนอน

1.นำของสังเวยทั้งหมด (น้ำ นม ผลไม้ ขนมหวาน) วางไว้หน้าเทวรูป
2.ดอกไม้ ถ้าเป็นช่อหรือดอกเดียวให้วางไว้ข้างหน้า ถ้าร้อยเป็นพวง สามารถนำไปคล้องที่พระกร หรือศาสตราวุธของเทวรูปได้
3.จุดกำยาน ธูป ประทีป เทียน
4.การพนมมือ ให้พนมมือแบนราบติดกันนะครับ ไม่ใช่แบบดอกบัวตูม แล้วตั้งจิตให้สงบนิ่ง
5.เมื่อจิตสงบนิ่งแล้ว ก็เริ่มสวดบูชา…
การสวดมนต์นั้น ท่านสามารถใช้บทสวดใดก็ได้เพียงบทเดียว หรือจะสวดหลายๆ บทให้ต่อเนื่องกันก็ยิ่งดี

การสวดมนต์นั้น หากยังจำบทสวดหลายๆบทไม่ได้ ก็ให้เลือกมา 1 บทที่จำได้ส่วนใหญ่นิยมเป็น โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

หากมีเวลาน้อย สวดเพียง 1 จบก็เพียงพอ แต่ถ้ามีเวลามาก แนะนำให้ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ โดยวนไปเรื่อยๆ หรือจะเป็น 108 จบก็ดี

6. เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็ขอพรตามประสงค์

จากนั้นให้กล่าวคำว่า “โอม ศานติ…โอม ศานติ…โอม ศานติ” เพื่อขอความสันติให้บังเกิด เป็นอันเสร็จสิ้น

จะบูชาอย่างไรก็ตาม หลักสำคัญ คือ ขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่ สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิ สวดมนต์ให้ถูกต้อง บูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ขอพรด้วยความโลภ ไม่ขอพรที่มีการสาบแช่งผู้อื่น ไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมา บารมีขององค์ท่าน ก็คุ้มครองเราได้

คาถาบูชาพระพิฆเนศบทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ
หมายเหตุ : บทสวดของพราหมณ์-ฮินดู จะลงท้ายด้วย…นะมะห์ หรือ นะมะฮา หรือ นะมะหะ ใช้คำไหนก็ได้ไม่ผิดเพี้ยน ภาษาอังกฤษจะเขียนว่า NAMAH

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
(บูชาแบบสั้นๆ เมื่อเดินผ่านตามเทวาลัย, วัดต่างๆที่พระพิฆเณศประดิษฐานอยู่)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
(บทสวดของไทย สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล)

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
(พระพิฆเณศวร์ คาถาพระพิฆเณศวร์ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย )

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
(คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ)