อาหารต้องห้ามของอิสลาม

May 14, 2019 shantideva 0

อาหารต้องห้ามของอิสลาม 1.อาหารที่ได้จากสัตว์ ดังต่อไปนี้เว็บพนันออนไลน์ 1) หมูและหมูป่า 2) สุนัข งู และลิง 3) สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อื่นที่คล้ายกัน 4) นกกินเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้งและนกที่คล้ายกันอื่น ๆ 5) สัตว์ทำลาย เช่น หนู ตะขาบ แมลงป่อง และสัตว์ที่คล้ายกันอื่น ๆ 6) สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน 7) สัตว์น่ารังเกียจโดยทั่วไป เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์ที่คล้ายกันอื่น ๆ 8) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ จระเข้ และสัตว์ที่คล้ายกันอื่น ๆ 9) ล่อและลาทีเป็นสัตว์เลี้ยง 10) สัตว์น้ำมีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด 11) สัตว์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ฆ่าถูกต้องตามกฎศาสนาอิสลาม 12) เลือด