พระยูไลตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน

June 23, 2019 shantideva 0

พระยูไล พระพุทธเจ้าของชาวจีน ที่วัดถ้ำเขาเต่า หากจะให้พูดถึงพระยูไล คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง สมัยโบราณชาวพุทธไม่กล้าที่จะวาดรูปหรือปั้นรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงใช้สัญลักษณ์เป็นต้นโพธิ์และมีบัลลังว่างเปล่า เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เมื่อศาสนาพุทธแพร่หลายออกไปทั่วโลกจึงเกิดมีการวาดรูปและปั้นรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในภายหลัง เพื่อเป็นการเคารพบูชา เพราะฉะนั้นรูปวาดหรือรูปปั้นจึงเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มาวัดถ้ำเขาเต่า แวะชมพระยูไล หากได้เดินทางมาหัวหินแล้ว ท่านไม่ควรพลาดแวะชมวัดถ้ำเขาเต่า ที่เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในหัวหิน แวะกราบไหว้สักการะพระยูไล ซึ่งได้มีการจัดสร้างเป็นที่แรก และปัจจุบันมีอายุราวๆ 60 ปี ตั้งแต่จัดสร้างมา โดยองค์พระยุไลนั้นได้ถูกสร้างไว้บนชั้นสองของโรงเจ วัดถ้ำเขาเต่า เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีคนคอยดูแลและแจกธูปเทียนให้แกผู้ที่ไปไหว้สักการะบูชา โรงเจที่ตั้งอยู่วัดถ้ำเขาเต่า พูดถึงโรงเจ เขาเต่า หรือโรงเจวัดถ้ำเขาเต่า ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดถ้ำเขาเต่า เมื่อท่านเลี้ยวรถเข้าไปท่านจะสามารถพบโรงเจ ได้เป็นสิ่งแรก บริเวณลานด้านหน้าโรงเจ สามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวของท่านได้ โรงเจมีขนาดใหญ่ ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม บนชั้นสองยังมีรูปปั้นประติมากรรมพระยูไลให้ท่านได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรอีกด้วย ใกล้โรงเจนั้นมีสำนักสงฆ์ธรรมสว่าง ซึ่งด้านบนนั้นมีพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ขึ้นไปแวะชม รอบลานที่จอดรถนั้น คาสิโนออนไลน์