พระศิวะ หนึ่งในตรีมูรติ (ตรีเทพ)

พระศิวะ

พระศิวะหรือพระอิศวร (สันสกฤต: शिव; อังกฤษ: พระอิศวร) หนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ (ตรีเทพ) ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู (อีกสององค์และพระวิษณุ)

พระศิวะ

พระศิวะทรงมีรูปทรงเป็นชายหนุ่มร่างกำพร้าวรรณะขาว (สีผิวขาว) นารายณ์หนังเสือเหมือนฤๅษีมีสัมพันธวาล์เป็นลูกประคำหรือแพทย์มนุษย์มีงูเห่า เป็นจุฑา (มวยผม) มีพระจันทร์เป็นปิ่นและแม่คงคาอยู่บนยอดจุฑายอมรับการพ่นน้ำออกมาและมีพระจันทร์ที่สาม (ตาที่ 3)พระศิวะ

โดยปกติจะปิดเชื่อเสมอว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีการกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญพลังงานทดแทนเพื่อโลกใบใหม่ที่จะทำลายโลกใบใหม่

โคนนทิ

ทรงมีพระธรรมคือโคนนทิ (พระมหาบุรุษผู้มีสีขาวล้วน) พระมหากษัตริย์มีพระปรมาภิไธย 2 องค์คือพระมหาท้าวมหาพรหมและพระพิฆเนศ แม่คงคามีธิดาคือพระแม่มนสาเทวีหรือพระยามี

พระศิวะ -01

พระศิวะมีความยินดีที่จะแสดงความเคารพต่อระบอบการปกครองของเทพเจ้ากรีก “ปางนาฏราช” ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง จนกระทั่งปัจจุบัน

นอกจากนี้พระศิวะยังถือว่าเป็นเจ้าแห่งผีหรือปีศาจอีกด้วยโดยมีพระนามเรียกว่า “ปีศาจบดี” หรือ “ภูเตศวร” และมีพระนามอื่นอีกเช่น “รุต”, “ศขกร”, “ศขี”, “ศกัฐ์” “,” หระ “หรือ” อีสาน “และยังเป็นเทพประจำตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานอีกด้วย

พระศิวะกลืนพิษ

นอกจากนี้ยังเชื่อว่า พระศิวะของพระศิวะมีสีดำ แบบเทมเพสที่ได้รับการค้นพบครั้งแล้วครั้งเล่าในคัมภีร์กุรอ่านศาสนาคริสต์ที่ได้รับอนุญาต สีของความรักไม่ว่าจะเป็นสีดำ

ในความเชื่อแบบศรีลังกาแล้วเชื่อว่าพระศิวะมีการสอนศาสนาเป็นรูปมงกุฎและเทพเจ้าไซเบอร์รูปปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนา